Jak Zohlednit Pokuty V účetnictví

Obsah:

Jak Zohlednit Pokuty V účetnictví
Jak Zohlednit Pokuty V účetnictví

Video: Jak Zohlednit Pokuty V účetnictví

Video: Jak Zohlednit Pokuty V účetnictví
Video: UOL webinář: Eshop z pohledu daní a účetnictví 2023, Září
Anonim

Finanční a ekonomické činnosti podniků nejsou vždy prováděny bez nedostatků. Organizace čas od času porušují podmínky smluv s partnery, nedodržují termíny pro podávání zpráv, nedodržují pokyny různých vládních agentur a v důsledku toho platí pokuty. Při jejich promítnutí do účetnictví je nutné vzít v úvahu určité nuance.

Jak zohlednit pokuty v účetnictví
Jak zohlednit pokuty v účetnictví

Instrukce

Krok 1

Pokuty lze rozdělit do 2 skupin: civilní a správní. První zahrnuje sankce za porušení smluvních povinností a druhá - velké množství pokut ukládaných státními orgány a institucemi: Federální daňová služba, mimorozpočtové fondy, dopravní policie, Rospotrebnadzor atd.

Krok 2

Účetní záznamy o pokutách za porušení smluvních podmínek v souladu s PBU 10/99 „Výdaje organizace“jsou vedeny na účtech dlužníků a věřitelů. Sankce uznané dlužníkem nebo stanovené soudním rozhodnutím jsou účtovány do finančních výsledků podniku jako ostatní náklady. K jejich promítnutí použijte následující položky na účtech 76-2 „Vypořádání pohledávek“, 91-2 „Ostatní výdaje“, 51 „Vypořádací účet“: Dt 91-2 Kt 76-2 - dluh při zaplacení pokuty Dt 76-2 CT 51 - zaplacení pokuty je zohledněno.

Krok 3

V souladu s článkem 265 daňového zákoníku Ruské federace jsou výdaje ve formě pokut uznaných dlužníkem nebo stanovených soudním rozhodnutím zahrnuty do neprovozních nákladů a snižují zdanitelný zisk.

Krok 4

Základem pro vyúčtování daňových sankcí a pokut uložených jinými státními orgány je rozhodnutí o přenesení správní odpovědnosti, jakož i platební nebo inkasní příkaz k zaplacení výše pokuty. Účetní zápisy se vytvářejí na účtech 68 „Vypořádání daní a poplatků“, 69 „Vypořádání sociálního pojištění“, 76 „Vypořádání s různými dlužníky a věřiteli“, 99 „Zisky a ztráty“, 51 „Vyrovnávací účty“.

Krok 5

Chcete-li v účetních záznamech zohlednit sankce daňových a jiných orgánů, proveďte následující operace: Dt 99 Kt 68 (69, 76) - zohlední se dluh při zaplacení pokuty; Dt 68 (69, 76) Kt 51 - je zohledněna platba pokuty.

Krok 6

Podle PBU 18/02 „Účtování výpočtů daně z příjmu“se výše správních pokut nepodílí na tvorbě ukazatele účetního zisku. Nezahrnujte proto tyto výdaje do základu daně z příjmu a odepisujte je na konci roku na úkor čistého příjmu.

Doporučuje: