Jak Odepisovat Kancelářské Vybavení

Obsah:

Jak Odepisovat Kancelářské Vybavení
Jak Odepisovat Kancelářské Vybavení

Video: Jak Odepisovat Kancelářské Vybavení

Video: Jak Odepisovat Kancelářské Vybavení
Video: Test chladicí podložky - vyplatí se?? (Cooler Master Ergostand III) 2023, Září
Anonim

Téměř všechny podniky používají počítače, tiskárny, klimatizace a další typy kancelářského vybavení. V tomto ohledu, pokud toto zařízení selže, vyvstává otázka jeho zrušení. Vzhledem k tomu, že kancelářské vybavení patří k dlouhodobému majetku, bude postup jeho odpisu prakticky stejný jako u ostatních objektů OS.

Jak odepisovat kancelářské vybavení
Jak odepisovat kancelářské vybavení

Instrukce

Krok 1

Vytvořit komisi zaměstnanců podniku, která se bude zabývat odpisem kancelářského vybavení a poskytne technický posudek o stavu zařízení. Je žádoucí, aby tito zaměstnanci měli odpovídající kvalifikaci. Složení komise je určeno příkazem vedoucího, který obsahuje seznam odpovědných osob a úkoly a činnosti, které jsou jim přiděleny.

Krok 2

Provést kontrolu nepoužitelného kancelářského vybavení a vypracovat odborný posudek členů komise. Tento dokument by měl podrobně popisovat vady, nesprávné funkce a poruchy kontrolovaného objektu s podrobným popisem a důvody jejich vzniku a také možností řešení problémů. Pokud jsou některé části zařízení vhodné pro další použití, pak se stanoví jejich aktuální tržní hodnota a ve formuláři M-4 se vyhotoví výkaz pro přijetí častého kancelářského vybavení pro účetnictví.

Krok 3

Vydat zákon o odpisu kancelářského vybavení podle jednotné formy OS-4. Uveďte údaje, které charakterizují objekt: název, datum převzetí pro účetnictví, rok výroby, doba životnosti, doba uvedení do provozu, počáteční náklady, časově rozlišené odpisy a důvody pro vyřazení. Schvalte zákon s podpisem hlavy a pečetí podniku.

Krok 4

Odepište kancelářské vybavení v účetnictví. Nejprve je nutné odepsat počáteční náklady na likvidované zařízení otevřením úvěru na podúčtu 01.1 „Vlastní dlouhodobý majetek“a debetem na podúčtu 01.2 „Vyřazení dlouhodobého majetku“. Odepsejte nahromaděné odpisy na kredit podúčtu 01.2 z debetu účtu 01 "Odpisy stálých aktiv". Poté je nutné odepsat zbytkovou hodnotu odrážející odpovídající částku na vrub podúčtu 91.2 „Ostatní výdaje“v souladu s podúčtem 01.2.

Doporučuje: