Jak Vypočítat Váš Důchod

Obsah:

Jak Vypočítat Váš Důchod
Jak Vypočítat Váš Důchod

Video: Jak Vypočítat Váš Důchod

Video: Jak Vypočítat Váš Důchod
Video: 2. díl - DŮCHODY - Jak si vypočítat starobní důchod? 2023, Září
Anonim

Podle federálního zákona ze dne 17. prosince 2001, č. 173 „O pracovních důchodech v Ruské federaci“, mají ženy nad 55 let a muži nad 60 let právo na starobní pracovní důchod, pokud jsou jejich pracovní zkušenosti nejméně 5 let. Výpočet důchodu lze provést podle několika ukazatelů.

Jak vypočítat váš důchod
Jak vypočítat váš důchod

Je to nutné

Údaje o základní části důchodu (CP), pojistné části (CP) a financované části (CP). Kromě těchto údajů budete také potřebovat: informace o průměrném měsíčním platu občana Ruské federace za období 2000 až 2001 (RFP); informace o mzdě za každých 60 měsíců (WW); velikost průměrného platu za stejné období v celé zemi, za kterou se bere ukazatel MWA (MWPS). Budete také potřebovat takzvaný „koeficient stáří“(SK), který se obvykle bere za 20 let praxe 0,55, poté se tento koeficient zvyšuje o 0,01 za každý rok praxe občana Ruské federace. Horní lišta CK je 0,75

Instrukce

Krok 1

Výpočet starobního důchodu (RPA) se provádí podle tohoto vzorce:

RPS = SK * ZRP / SZP * SZPS.

Uvažujme příklad: muž požádal o důchodový fond 28. ledna 2005. Jeho pracovní zkušenosti k 1. 1. 2002 byly 35 let a jeho měsíční plat v roce 2002 byl 5 000 rublů. Výpočet jeho důchodu se provede takto:

RPS = 0,65 * (5000/1671) * 2200 = 4278 rublů. 87 kopejek

Krok 2

V současné době platí na území Ruské federace podle stejného federálního zákona 20% měsíčního platu občana do penzijního fondu, kde je tato částka rozdělena na základní část (CP), část pojištění (CP)) a financovaná část (NPC). CP určuje stát a jeho velikost přímo závisí na věku občana a na tom, zda má závislé osoby. SPP přímo závisí na důchodovém kapitálu pojištěné osoby. (Dále, PC. PC = (RP - CP) * T, kde T je očekávané období vyplácení důchodu po dobu 144 měsíců. CP se považuje za 450 rublů.).

Na příkladu stejného muže můžete vypočítat NSP a PC:

PC = (4278,87 - 450) * 144 = 551375 rublů. Poté se pojistná část vypočítá takto:

MF = PC / T = 551375/144 = 3828 rublů.

Poté muž nakonec dostane měsíční důchod ve výši: 3828 + 4278,87 = 8106 rublů.

Doporučuje: