Jak Vytvořit Zlomový Graf

Obsah:

Jak Vytvořit Zlomový Graf
Jak Vytvořit Zlomový Graf

Video: Jak Vytvořit Zlomový Graf

Video: Jak Vytvořit Zlomový Graf
Video: Základy grafů v Excelu | EduTV 2023, Září
Anonim

V ekonomické teorii a praxi se často používá pojem zlomový graf. Jasně to ukazuje příjem z výroby a prodeje, který pokrývá všechny náklady. Tento plán lze vypočítat, když jsou náklady konstantní.

Jak vytvořit zlomový graf
Jak vytvořit zlomový graf

Instrukce

Krok 1

První zlomový graf stanovil v roce 1930 Walter Rautenstrauch. Tento typ plánování se nazývá kritický plán výroby (plán rentability). V ekonomické teorii jsou náklady (náklady) na výrobu konstantní a proměnlivé. K vytvoření rentabilního grafu se berou pouze fixní náklady. Nejprve se zobrazí dvě souřadnicové osy. Osa X zobrazuje náklady a osa Y překrývá produkční množství. V klasické ekonomické teorii se zvyšováním množství produkce v podniku proporcionálně roste výše nákladů.

Jak vytvořit zlomový graf
Jak vytvořit zlomový graf

Krok 2

Při sestavování harmonogramu se ceny materiálů a výrobků obecně po určité období nezmění. Prodej probíhá rovnoměrně podle plánu. Když se změní objem výroby a prodeje, variabilní náklady se nezmění. Chcete-li vytvořit zlomový graf, musíte do grafu nakreslit tři čáry. Fixní náklady (FIC) jsou vyneseny rovnoběžně s osou výstupního objemu. Hranice hrubých nákladů (VI) roste s variabilními náklady. Hrubé náklady (GV) jsou součtem fixních a variabilních nákladů. Dalším řádkem jsou tržby z prodeje (BP).

Jak vytvořit zlomový graf
Jak vytvořit zlomový graf

Krok 3

Na křižovatce výnosů z prodeje a hrubých (celkových) nákladů se objeví bod zvratu (K). Bod zvratu ukazuje společnosti nulový zisk bez nákladů. Správné sestavení plánu rentability umožní společnosti korelovat všechny náklady a výnosy z prodeje produktů. Pomocí rentabilního grafu můžete vypočítat přesnou předpověď podniků a jejích hlavních ukazatelů.

Jak vytvořit zlomový graf
Jak vytvořit zlomový graf

Doporučuje: