Jak Vypočítat Odpisy

Obsah:

Jak Vypočítat Odpisy
Jak Vypočítat Odpisy

Video: Jak Vypočítat Odpisy

Video: Jak Vypočítat Odpisy
Video: Daňové odpisy 2023, Září
Anonim

Pod vlivem času, vlivem přírodních podmínek a ve skutečnosti během provozu se dlouhodobý majetek postupně opotřebovává. Dochází ke změně jejich vzhledu, snížení technických a provozních schopností, fyzických vlastností. Výsledkem je snížení počátečních nákladů na pozemky, budovy a zařízení odpisem odpisů.

Jak vypočítat odpisy
Jak vypočítat odpisy

Instrukce

Krok 1

Je obvyklé vypočítat odpočty odpisů, pokud účetní hodnota objektu přesáhne 10 000 rublů. Účetní hodnota - náklady na pořízení předmětu a náklady na jeho uvedení do funkčního stavu minus vratné daně, jako je DPH. Výpočet odpočtů odpisů u dlouhodobého majetku začíná od prvního měsíce následujícího po měsíci jeho pořízení.

Krok 2

Výše odpisů závisí na počátečních nákladech na dlouhodobý majetek, očekávané životnosti zařízení a odpisové sazbě.

Krok 3

V závislosti na očekávané životnosti (od 1 roku a nad 30 let) je dlouhodobý majetek rozdělen do 10 hlavních skupin. Konkrétní životnost určitých zařízení na základě klasifikačních údajů určuje společnost samostatně.

Krok 4

Rozlišujte mezi výpočtem odpisů lineární a nelineární metodou. V účetnictví se druhá metoda nepoužívá kvůli své větší složitosti, proto se pro účetní účely používá pouze lineární metoda. Nelineární metodu lze použít pouze v daňovém účetnictví.

Krok 5

Odpisy se počítají lineární metodou podle vzorce: K = (1 / n) * 100, kde K je měsíční odpisová sazba v procentech, n je doba použitelnosti dlouhodobého majetku v měsících.

Krok 6

Příklad: musíte vypočítat odpočty odpisů pro stroj na řezání kovů v hodnotě 140 tisíc rublů zakoupený v červenci. Podle klasifikace dlouhodobého majetku patří kovoobráběcí stroj do 5. skupiny s životností 7 let 1 měsíc až 10 let včetně. Společnost stanovila dobu použitelnosti 9 let (9 * 12 = 108 měsíců).

Krok 7

Určete měsíční odpisovou sazbu. To se rovná 0,93% (1/108 * 100).

Měsíční odpočty odpisů pro stroj na řezání kovů tak od srpna budou činit 1302 rublů (140 000 * 0,93%).

Krok 8

Pro nelineární výpočet odpisů se používá vzorec K = (2 / n) * 100.

Zároveň se v prvním měsíci provozu odpisy počítají z účetní hodnoty zařízení a ve všech následujících měsících - ze zbytkové hodnoty zařízení, tj. minus odhadovaná amortizace.

Krok 9

Příklad: výpočet odpisu notebooku v hodnotě 36 000 rublů zakoupeného v lednu pomocí nelineární metody. Patří do 3. skupiny podle klasifikace dlouhodobého majetku. Životnost je od 3 let 1 měsíc do 5 let včetně. Organizace stanovila dobu použitelnosti 5 let (60 měsíců).

Krok 10

Odpisová sazba bude 3,33% (2/60 * 100). V únoru budou odpočty odpisů činit 1200 rublů (36 000 * 3,33%). V březnu budou odpisy činit 1 158 RUB. 84 kopejek (36000–1200) * 3,33%. V dubnu - 1120 rublů. 25 kopejek (34800-1158, 84) * 3,33%.

Krok 11

Odpisy tímto způsobem se počítají, dokud zbytková hodnota notebooku neklesne na 8 000 rublů. Poté je odepsán rovným dílem, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém zůstatková hodnota nepřesáhla 8 000 rublů.

Krok 12

Řekněme, že v říjnu se zbytková hodnota rovnala 7890 RUB a do konce životnosti zbývá 6 měsíců. V tomto případě budou měsíční odpočty odpisů, počínaje listopadem a do okamžiku odpisu dlouhodobého majetku, činit 1 315 rublů (7890/6).

Doporučuje: