Jak Vypočítat Variabilní Náklady

Obsah:

Jak Vypočítat Variabilní Náklady
Jak Vypočítat Variabilní Náklady
Anonim

Variabilní náklady jsou definovány jako náklady, jejichž výše se mění v závislosti na objemu výroby. Variabilní náklady zahrnují náklady na suroviny, materiály a komponenty, platy výrobního personálu, cestovní výdaje, bonusy, náklady na palivo, vodu a elektřinu. Účelem účtování variabilních nákladů je jejich uložení. Množství variabilních nákladů, které spadají na jednotku produktu, je pro různé objemy výroby prakticky konstantní.

Jak vypočítat variabilní náklady
Jak vypočítat variabilní náklady

Je to nutné

  • - Údaje o objemu vyrobených produktů v přírodních jednotkách
  • - Účetní údaje o nákladech na materiály a součásti, mzdové vybavení, palivové a energetické zdroje za období.

Instrukce

Krok 1

Na základě dokumentů o odpisu surovin a materiálů, o úkonech týkajících se výkonu výrobních prací nebo služeb prováděných pomocnými jednotkami nebo organizacemi třetích stran, určete výši materiálových nákladů na výrobu výrobků nebo služeb za období. Vyjměte množství vratného odpadu z nákladů na materiál.

Krok 2

Určete výši mzdových nákladů, která se skládá z kusové práce a časových mezd pracovníků základní výroby a personálu údržby, bonusů, příspěvků a příplatků, příspěvků do fondů sociálního pojištění.

Krok 3

Určete výši nákladů na elektřinu, vodu a palivo použité pro technologické potřeby na základě údajů o skutečné spotřebě a kupní ceně.

Krok 4

Určete výši nákladů na dopravu a pořízení a náklady na obalové výrobky.

Krok 5

Sečtením všech výše uvedených částek určíte celkové variabilní náklady pro všechny produkty vyrobené za dané období. Znát počet vyrobených položek dělením a najít součet variabilních nákladů na jednotku výstupu. Vypočítejte kritickou úroveň variabilních nákladů na jednotku výroby pomocí vzorce P - PZ / V, kde P je cena produktů, PZ jsou fixní náklady, V je objem produktů vyrobených v přírodních jednotkách.

Doporučuje: