Jak účtovat Jednotlivci

Obsah:

Jak účtovat Jednotlivci
Jak účtovat Jednotlivci

Video: Jak účtovat Jednotlivci

Video: Jak účtovat Jednotlivci
Video: Účetní doklady - základ účtování 2023, Smět
Anonim

Pokaždé, když přijdete do obchodu nakupovat, prodejce vám fakturuje zboží, to znamená, že vystaví běžný pokladní doklad. Platba v tomto případě probíhá v hotovosti. Jak správně vystavovat faktury pro jednotlivce v ostatních případech?

Jak účtovat jednotlivci
Jak účtovat jednotlivci

Instrukce

Krok 1

Pokud prodáváte zboží v hotovosti, vystavte kupujícímu - fyzické osobě pokladní doklad nebo jiný doklad stanoveného formuláře. V takovém případě budete osvobozeni od vystavování faktury.

Krok 2

Vezměte prosím na vědomí, že pokud prodáváte zboží fyzickým osobám bankovním převodem, nemusíte vyplňovat nákladní list ve formě TORG-12, protože tento formulář se vyplňuje pouze za účelem uvolnění zboží a materiálů organizacím třetích stran (jednotliví podnikatelé a právnické osoby).

Krok 3

Uzavřete dohodu s jednotlivým kupujícím. Uveďte v něm podmínky a postup pro dodání zboží (služby, práce) a platbu. Jednotlivec, který převádí peníze na účet vaší organizace, bude muset v potvrzení o platbě uvést číslo této dohody.

Krok 4

Vystavte fakturu v jednom vyhotovení. Uveďte v něm: - sériové číslo a datum vyřízení; - celé jméno, adresu a DIČ kupujícího; - jméno, adresu a DIČ vaší organizace; - název zboží (popis poskytovaných služeb, provedené práce) a jejich jednotky měření (kusy, hodiny atd.); - počet (objem) dodaného zboží (služby, práce) v souladu s přijatými měrnými jednotkami; - cena (tarif) za jednu jednotku podle smlouvy bez daně (pokud prodat zboží za státem regulované ceny, včetně daně); - náklady na zboží (zaměstnanci, práce) za celý objem bez daně; - daňová sazba; - celková výše daně vypočítaná v souladu s platnou daňovou sazbou; - náklady na celý objem zboží (služby, práce) s přihlédnutím k výši daně; - země původu zboží.

Krok 5

Pokud nemáte podrobné informace o kupujících - jednotlivcích, vložte pomlčky do příslušných sloupců faktury. V každém případě, protože fyzická osoba není plátcem DPH, nebudete muset vystavovat druhou kopii tohoto dokumentu. Vydanou fakturu zaevidujte do deníku pro účtování tohoto zboží (služby, práce) na základě výsledků zdaňovacího období a také do prodejní knihy.

Populární podle témat