Jak Pojistit Auto V Roce

Jak Pojistit Auto V Roce
Jak Pojistit Auto V Roce

Video: Jak Pojistit Auto V Roce

Video: Jak Pojistit Auto V Roce
Video: Kolik jako živnostník zaplatím na daních v roce 2017? 2023, Září
Anonim

Pojištění automobilů vám umožňuje vyhnout se výdajům na neplánované opravy automobilů a vyhnout se odpovědnosti za škody způsobené jiným majitelům automobilů z nedbalosti. Jak pojistit auto? Jakou společnost byste si měli vybrat? Jak pojistit auto s výhodou pro sebe? Tento článek nabízí odpovědi na tyto otázky ve formě podrobných pokynů pro pojištění automobilu.

Jak pojistit auto
Jak pojistit auto

1. Vyberte pojišťovnu. Při výběru pojistitele pro řádné pojištění občanskoprávní odpovědnosti byste měli věnovat pozornost zveřejněným hodnocením společnosti. Hlavními body jsou finanční stabilita a poměr plateb pojistného k pojistnému, který by měl být v průměru mezi 30 a 80%. Pokud je nižší než stanovené limity, pojistitel prakticky neprovádí platby pojištění, ale úroveň plateb nad 80% naznačuje, že společnost je nerentabilní.

2. Posuďte rizika. Po výběru pojišťovny byste tedy měli určit, proti jakým rizikům musíte své auto pojistit. Existují tři typy rizik: riziko poškození, riziko krádeže a riziko nehody. Riziko poškození zahrnuje poškození / ztrátu vozidla v důsledku dopravních nehod, protiprávního jednání neoprávněných osob a přírodních katastrof. Riziko krádeže je ztráta vozidla v důsledku loupeže / krádeže. Pokud existuje pravděpodobnost obou typů rizik, bude nejlepší volbou pro uspořádání pojistného krytí CASCO. Riziko nehody zahrnuje poškození řidiče a cestujících ve vozidle v důsledku nehody. Dnes existují dva systémy úrazového pojištění. Výše pojistného v rámci prvního programu se počítá na základě počtu osob ve vozidle a vyplácí se stejným dílem každé oběti. Podle druhého systému je každé sedadlo v kabině pojištěno na určitou částku. A konečně pojistné krytí všech typů rizik poskytuje dobrovolné pojištění DSAGO. Výplata pojistného za OSAGO (povinné pojištění) je maximálně 120 0 000 rublů, navíc způsobená škoda může být několikanásobně větší, proto pojišťovny předpokládají dodatečné krytí do 150 000 tisíc rublů pro DSAGO, což pravděpodobněji pokryje ztráty vzniklé …

3. Určete náklady na pojištění. Náklady na pojištění závisí na ukazatelích stanovených pravidly SAGO. Níže jsou uvedeny základní ukazatele:

  • Značka automobilů: tarify pro ruská auta jsou mnohem nižší než pro zahraniční;
  • Věk automobilu: čím je vůz novější, tím nižší je tarif;
  • Počet osob s povoleným řízením: s rostoucím počtem těchto osob rostou i náklady na pojištění;
  • Řidičské zkušenosti: čím méně řidičských zkušeností má řidič, tím vyšší je cena jízdného;
  • Přítomnost franšízy, tj. účast pojištěného na náhradě škody. Při uzavírání franšízové smlouvy se uplatňuje snížený tarif. Je pravda, že tato dohoda je určena spíše pro zkušené a zkušené řidiče.
  • Organizace náhrady škody: při organizaci opravy poškozeného automobilu na čerpací stanici pojišťovny se použije redukční faktor. Při samostatném výběru autoservisu se cena pojištění zvyšuje.

4. Zapamatujte si pojistnou smlouvu. V případě nepozorného studia pojistné smlouvy existuje riziko neplacení pojištění. Proto byste si měli pamatovat:

  • v případě krádeže nebo nehody kontaktujte pojišťovnu ve lhůtě stanovené ve smlouvě.
  • jakákoli nezávislá změna podmínek smlouvy může mít za následek její neplatnost.

Při vzniku pojistné události lze platbu pojistného provést POUZE, pokud existuje potvrzení od dopravní policie.

Doporučuje: